Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.abigo.pl należącej do spółki cywilnej ABIGO.


1. Pliki "cookies"

Pliki "cookies" oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Uzytownik kotzysta ze stron internetowych serwisu abigo.pl


2. Do czego pliki "cookies" są używane?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji uzytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. 


3. Rodzaje plików "cookies"

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - sesyjne, oraz stałe

Sesyjne: są przechowywane na urządzeniach Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarkiinternetowej. zapisane informacje są wówczas usuwane z pamięci podręcznej urządzenia Użytkownika.


Stałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skaowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki     lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia z którego korzysta Użytkownik.


4. Pliki "cookies", a dane ososbowe

Dane osobowe gromadzone przy uzyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania okreslonych funkcji na rzecz Użytkownika. Mechanizmy "cookies" nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Uzytkownika.


5. Usuwanie plików "cookies"

Standardowa przeglądarki internetowe domyslnie dopuszczją umieszcazanie plików "cookies" na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Uzytkownika tak aby przeglądarka informowała Uzytkownikach o każdorazowym przesłaniu go na urządzenie Użytkownika. Szczegóły dostepne są w ustawieniach używanej przez Uzytwkonika przeglądarki internetowej.


Ostrzeżenie: Ograniczenia stsowania plików "cookies" mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostepne na stronie abogo.pl.