Regulamin i Polityka prywatności

 I. Informacje o sklepie

1) Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.abigo.pl prowadzony jest przez Abigo s.c. B.Bisialska, A.Gomuliński z siedzibą w Łomiankach przy ulicy: Bruhla nr 2 05-092, NIP (118-16-67-090) REGON (015342884), e-mail: biuro@abigo.pl, nr telefonu (22) 732 80 62, 605 514 320.

2) Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową.
3) Polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://www.abigo.pl/webpage/pl/polityka-prywatnosci.html

 

 II. Oferta sklepu

1) Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.

2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.  

3) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

4) Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT

 

III.  Zamówienia 

1) Minimalna kwota zamówienia wynosi 250 zł netto.

2) Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez e-mail lub telefonicznie.

3) Złożenie zamówienia przez klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.

4) Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail z treścią zamówienia i linkiem, za pośrednictwem którego Klient potwierdza zgodność danych teleadresowych.

5) Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty otrzymania przez sklep potwierdzenia danych.

6)  Zamówienia są realizowane w terminie do 72 h (od momentu zawarcia umowy kupna - sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.

Złożenie zamówienia w piątek po godzinie 15.00 oraz w sobotę - niedzielę i święta zostanie  przekazane do realizacji pierwszego dnia roboczego.

7) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.

8) O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki, nazwa firmy Kurierskiej zajmującej się profesjonalnym doręczaniem przesyłek.

9) Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie do 72 h licząc od daty wysłania zamówienia.

10)W przypadku odbioru osobistego, Kupujący zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie o przygotowanym towarze do odbioru w wybranej hurtowni sprzedawcy.

11) W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 6 i 7 sprzedawca prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub emaliową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe)

12) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

13) Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

14) Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. 4

 

IV.  Płatności

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży.

2) Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:

a) płatność za pobraniem – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki

b) płatność przelewem – nr konta, dane sprzedawcy, (w tytule przelewu prosimy wpisać

nr zamówienia) – płatność za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 7 (w przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia)

c) Osobiście w wybranej lokalizacji Sprzedawcy.

d) Płatności online (szybki przelew bankowy, karta kredytowa, BLIK) za pośrednictwem operatora szybkich płatności Przelewy24 (PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15)

3) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

4) W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.

 

V.  Koszty wysyłki

Wysyłka realizowana jest przez profesjonalną Firmę Kurierską. Opłaty uzależnione są od cennika firmy która świadczy usługi:

1) Aktualne ceny za wybraną formę przesyłki są dostępne w Koszyku w procesie Zamówienia.

 

VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

1) Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, aby to zrobić należy:

a) w terminie do 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki należy wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt.

b) jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki.

c) warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest:

 - pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta
(wzór dostepny http://www.abigo.pl/webpage/pl/formularz-odstapienia-od-umowy.html)

 - odesłanie towaru nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia w oryginalnym opakowaniu - dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością; towar odsyłany jest na koszt Klienta.

- Produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu.

2) Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar niezwłocznie w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.

3) W przypadku jeśli zwracany towar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunków określonych w regulaminie sklepu i ustawie Dz.U 2014 poz,827 Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta. Klient będzie zobowiązany wnieść opłatę za koszt odesłania towaru przed jego wysyłką.

 

VIII. Niezgodność towaru z umową

1) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

2) Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

3) Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem

4) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.

5) Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

6) Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

 

 

IX. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

1) W przypadku gdy doręczna przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości

opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

2) O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (nr tel.; e-mail) niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

3) Rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 5 dni roboczych

4) W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez  Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i naprawienia.

5) W przypadku zaginięcia przesyłki:

a) przesyłki za pobraniem – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do  Firmy Kurierskiej. Sprzedawca postara się (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) zrealizować zamówienie. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

b) Przesyłki opłaconej – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do  Firmy Kurierskiej.

c) Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Klient w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.

 

X. Dane osobowe

1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Abigo s.c  z siedzibą przy ul.,Gen.Bruhla 2, 05-092 w Łomiankach. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień przez Abigo s.c i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.

2) Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).

3) Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

 

XI. Postanowienia końcowe

1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.

2) W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.

3) Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.

4) Regulamin obowiązuje od dnia 20-02-2011. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 

X. Regulamin plików "cookies"

1) Regulamin używanych na stronie abigo.pl plików dostepny pod linkiem

http://www.abigo.pl/webpage/pl/polityka-plikow-cookies.html